slovensko

Je danes ceneje obnoviti ali graditi na novo

V včerajšnji izdaji priloge časopisa Večer – Kvadrati smo lahko prebrali razmišljanja članov podjetja Idejum. Povabila na temo smo se seveda z velikim veseljem odzvali, saj so bila vprašanja usmerjena prav na temo nepremičnin in arhitekture. Ker sta bila članka različnih tematik si lahko zadevo v celoti preberete na naši facebook strani.

Pri nas se novogradnje še niso dodobra prebudile, je pa na trgu morebiti opaziti prve zametke, ki bi potencialno lahko oživile ta sektor. Danijel Grabrovec je v pogovoru govoril predvsem o tem, da je dobra arhitektura zmeraj v kontekstu okolja, ter da je arhitekt tisti, ki lahko kupca, bodisi investitorja opozori na ključne elemente pri funkcionalnosti enote.

Zelo dobro je tudi orisal predpostavko, kot da je kupec on. Kot arhitekt se postavi v vlogo stranke s katero želi sooblikovati dom v katerem se bo najboljše počutila. Kot osebni svetovalec bo našel primerne rešitve bodisi gre za mlad par ali starejša zakonca. Z načrtovanjem v različnih fazah bo odločilno vplival tudi na kasnejša odprta vprašanja ko bo potrebno reševati funkcionalnost in estetiko prostorov.

Vsem ne odgovarjajo tipski projekti, zato je zares potrebno razmisliti kako najboljše oplemenititi svoj vložek. Pogosto opažamo, da se jih večina odloči za tipski projekt zaradi financ, toda ljudje pozabijo, da spremembe takšnih projektov hkrati spreminjajo končno vrednost. Ko so že tako daleč povlečeni v situacijo pa je lahko izračun enak ali celo dražji netipskim projektom.

Compare